Szanowni Państwo

W ramach projektu „Europejski Lakiernik na regionalnym rynku pracy”, wraz z firmą NOVOL Sp. z o.o. w Komornikach zorganizowaliśmy dla Państwa

 

BEZPŁATNY kurs na lakiernika

(nr projektu PO KL/1/8.1.1/65-1/08).

Wszystkie zainteresowane osoby wzięciem udziału w kursie mogą się zgłaszać telefonicznie, listownie lub osobiście w biurze projektu w Stargardzie:

MEGA-KOLOR S.C. Barbara Stańczyk, Rafał Synówka ul. Wojska Polskiego 79/2 73-110 Stargard Szczeciński tel. 091 577 1000 e-mail: lakiernik@mega-kolor.pl

W kursie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie z poniższych warunków: – ukończone 18 lat – zatrudnienie na umowę o pracę, zlecenia lub o dzieło (nin. umowa wymagana jest na dzień zapisania się na kurs), – zamieszkałe w woj. zachodniopomorskim,

O przyjęciu na kurs decyduje data zgłoszenia (dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa) oraz spełnienie powyższych kryteriów uczestnictwa.

Szkolenia będą odbywały się w miesiącach wrzesień 2008 – listopad 2009.

Zajęcia będą odbywały się w Stargardzie Szczec. (czwartek, piątek w godzinach popołudniowych 16-20, oraz sobota w godzinach 8-16)

Program szkolenia obejmuje 70 godzin zajęć , a tematyka kursu dotyczy: – materiały i narzędzia stosowane w lakiernictwie, – przygotowywanie podłoża, – techniki lakierowania, – wady lakiernicze. Dwa pierwsze tematy będą w większości zajęciami teoretycznymi przygotowującymi do zajęć praktycznych w lakierni.

Zasady rekrutacji określa regulamin dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.

Pliki do pobrania w formacie Ms Word 97-2003:

Deklaracja udziału w Projekcie Regulamin rekrutacji uczestników Regulamin udziału w projekcie Linki do stron internetowych: POKL – www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/ UE – www.europa.eu

WUP – www.wup.pl

Fundusze strukturalne – www.funduszestrukturalne.gov.pl EFS – www.efs.gov.pl

www.novol.pl

www.spectral.pl

Loga

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.